معرفی صنایع بسته بندی

اشتیاق تولیدکنندگان ایرانی برای به روز کردن تجهیزات تولید و به کارگیری مواد بهتر روز به روز بر آمار خرید و فروش در بخش بسته بندی می افزاید که سهم قابل توجهی از آن نیز متعلق به مواد و تجهیزات خارجی است. لایه پلی اتیلنی خارجی از چاپ روی مقوا محافظت میکند و آن را براق میکند. چاپ شرینک اسلیو بارزترین مثال این عدم توازن است. در انتخاب لایههای مختلف که در بسته بندی محصول استفاده میشوند یکی از مسائل مهم علاوه بر ممانعت کنندگی آن نسبت به اکسیژن، نور و رطوبت عدم نفوذپذیری آن نسبت به ترکیبات فرار میباشد. کامپوزیتهای مقوا-پلاستیکی مصارف بسیاری در صنایع بستهبندی دارند. در بسیاری از صنایع (به عنوان مثال تلفن های همراه) ، هدف کوتاه مدت اندازه ای از یک گروه است که اجازه می دهد حتی یک تقاضای مشتری منفرد برآورده شود. این امر تا آن جا اهمیت دارد که در بسیاری از موارد بسته بندی زیبا و مناسب محصول، خریداران را مجذوب خود کرده و به مقیاس زیادی مسئله کیفیت را تحت الشعاع قرار می دهد. در سمرقند این هنر به اعراب آموخته شد سپس اعراب کارخانهای در بغداد تاسیس کردند که در این کارخانه نخستین بار به جای بامبو از پارچههای سفید استفاده شد.

اولین کارخانه مدرن ایران در سال ۱۳۴۹ در «هفت تپه خوزستان» برای تولید کاغذهای تحریر با استفاده از تفاله نیشکر (baggasse) احداث شد. در این مورد به خصوص هماهنگی بین ویژگیهای ماده بسته بندی و نیازهای نگهداری محصول میباید فراهم گردد. از سوی دیگر انتقال ترکیبات افزودنی که به منظور بهبود ویژگیهای ماده بسته بندی به کار رفتهاند به درون محصول مطرح میباشد، که در صورت استفاده بیش از حد مجاز در ماده بسته بندی انتقال آنها باعث ایجاد مسمومیت میگردد. از طریق انتقال مونومرهای سازنده آن که به طور آزاد در بافت ماده پلیمری وجود دارند و با در نتیجه حرارت فرایندهای شکلدهی به واسطه تجزیه حرارتی آزاد شدهاند. انتقال این مونومرهای آزاد به محصول باعث مسموم شدن محصول میگردد. در حالی که تولید کننده هوشیار باید از این خطر دوری کند، چرا که سرمایه گذاری بیش از حد و اندازه بر این جنبه از بسته بندی نه تنها باعث موفقیت محصول در بازار نمیگردد بلکه شکست آن را نیز موجب میگردد.

پیش از اواخر قرن نوزدهم، نه تنها آبجو بلکه آبمعدنی، سس، ترشی، مربا، و محصولات دیگر که پیش از این به صورت آزاد فروخته میشدند، برای فروش در ظرفهای شیشهای بسته بندی میشدند. اسپانیاییها برای تولید خمیر از آسیابهای آبی استفاده نمودند و کم کم توری سیمی جایگزین توریهای بامبو که بوسیله چینیها، بکار میرفت، بعدها این هنر وارد کشورهایی دیگر نظیر فرانسه و هلند شد. البته باید متذکر شد که علم شیشه در ایران نیز از زمانهای قبل بوده و هم اکنون نیز رو به رشد است. این موضوع ممکن است به منشا طبیعی و یا گیاهی محصول مربوط گردد و یا به فراوری اضافهای که جهت استخراج برخی ترکیبات مضر در آن محصول به کار رفته مربوط میگردد.در هر حال مصرف کننده با دیدن رنگ سبز قالب در بسته احساس مطلوبی مربوط به بیضرر بودن آن خواهد داشت. به عنوان مثال، رنگ سبز نشان دهنده بیضرر بودن محصول است. در مقابل کم نام و نشان ترین منطقه، جنوب شرقی کشور است که گویی به طور کلی فراموش شده و به حال خود رها شده است.

تولید کیسه های پلاستیکی و صنعت نایلون های بسته بندی بخش دیگری از پراکندگی اقتصاد بسته بندی را در کشور نشان میدهد. ماده بسته بندی از طریق تنظیم فضای مناسب در داخل بسته با توجه به ویژگیهای نگهداری محصول زمان ماندگاری آن را افزایش میدهد. در این مورد به خصوص هماهنگی بین ویژگیهای ماده بسته بندی و نیازهای نگهداری محصول می باید فراهم گردد. در حالی که برخی اطلاعات به طور مستقیم با استفاده از رنگی مشخص در طراحیهای بسته به کار رفته و یا علائم اختصاری که به طور بینالمللی پذیرفته شده به مصرف کننده منتقل میگردد. ارایه اطلاعات ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انجام گیرد. لجستیک موارد فیزیکی معمولاً شامل ادغام جریان اطلاعات ، دست زدن به مواد ، تولید ، بسته بندی ، موجودی ، حمل و نقل ، انبارداری و اغلب امنیت است. هدف دیگری که در استفاده از بسته بندی محصولات مدنظر است، بهبود حمل و نقل، انبارداری و عرضه محصول میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید